O nama

Hrvatsko planinarsko društvo „DUGI VRH“ Varaždin osnovano je 5. listopada 1975. godine. Društvo predstavlja dobrovoljnu i samostalnu udrugu planinara, ljubitelja planina i prirode. Društvo svojim djelovanjem njeguje i razvija planinarske vještine i planinarsku rekreaciju usporedo potičući čuvanje planinske prirode i prirode uopće.

CILJEVI HPD „Dugi Vrh“

– poticanje, razvijanje i unapređenje sportsko-planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova, korištenjem slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko planinarske aktivnosti,

– osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija,

– upoznavanje domaće i strane prirodne i kulturne baštine.
DJELATNOSTI HPD „Dugi Vrh“

– razvija organizirane oblike planinarstva i stvara uvjete za razvoj planinarske djelatnosti,

– pokreće i organizira djelatnosti na zaštiti i unapređivanju planinske prirode i čovjekove okoline, te na očuvanju kulturno-povijesnih spomenika u planinama,

– razvija tjelesne aktivnosti koje se organizirano izvode radi unapređivanja zdravlja i rekreacije,

– organizira samostalno ili u suradnji s drugim udrugama izlete, pohode, ture, susrete, logorovanja, planinarska natjecanja i druge planinarske društvene akcije,

– organizira izgradnju, obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova, staza i obilaznica,

– jača materijalnu osnovu i imovinu Društva, vodi brigu o gradnji, održavanju i čuvanju planinarskih objekata, te o flori i fauni,

– promiče planinarstvo kod mladeži i građana, te organizira i provodi odgojno-obrazovni i kulturni rad među planinarima

– njeguje planinarsku etiku, razvija čovjekoljublje, nesebičnost, ispravan odnos prema prirodi i smisao za njeno očuvanje,

– organizira osposobljavanje svojih članova za pojačane napore pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, nesreća, ratnih opasnosti i drugih sličnih stanja,

– organizira stručno osposobljavanje svoga članstva kroz planinarske škole, seminare, tečajeve i druge oblike obrazovanja,

– surađuje sa znanstvenim institucijama i drugim udrugama na razvoju planinarstva i njegovom društvenom vrednovanju,

– sudjeluje u provedbi nacionalnog programa športa,

– sudjeluje u planiranju i provedbi godišnjih programa javnih potreba u športu,

– sudjeluje u planiranju i provedbi godišnjeg programa provedbe nacionalnog programa športa,

– obavlja i druge poslove potrebne za razvitak planinarstva.

Društvo ima vlastiti planinarski dom „Ledinec“ koji se nalazi u mjestu Ledinec, 12 km udaljenom od Varaždina, na 290 m nadmorske visine i planinarsku kuću „Vagon“ smještenu niže od doma na 220 mnm.

TIJELA DRUŠTVA

PREDSJEDNIK

ĐURĐICA KOCIJAN SEVER 099/687-6507

DOPREDSJEDNIK

LOVRO JUZBAŠIĆ 098/555-755

TAJNIK

BILJANA SEVER 098/982-2150

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

ĐURĐICA KOCIJAN SEVER 099/687-6507

LOVRO JUZBAŠIĆ 098/555-755

BILJANA SEVER 098/982-2150

NIKOLA KOCIJAN 091/720-0212

PREDRAG LABAŠ 091/536-6759

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

EMANUELA GRĐAN 099/324-3580

IVAN BEZJAK 042/230-803

HORVAT STJEPAN 098/755-046

Kontakt telefon: LOVRO JUZBAŠIĆ 098/555-755  i

NIKOLA KOCIJAN 091/720-0212

Administrator: NIKOLA MIHIN 091/5251864