Kontakt

HRVATSKO  PLANINARSKO  DRUŠTVO „DUGI  VRH“ VARAŽDIN

Adresa: Braće Radić 17.

42000 VARAŽDIN

HRVATSKA / CROATIA

Matični broj: 03042774

OIB:  88204212222

Godina osnivanja: 1975.

Žiro račun: ZABA HR9623600001102557872

Predsjednik: ĐURĐICA KOCIJAN SEVER 099/687-6507

Kontakt osoba 1.: LOVRO  JUZBAŠIĆ  098/555-755

Kontakt osoba 2.: NIKOLA KOCIJAN 091/720-0212

E-mail: info@hpd-dugivrh.hr

www. hpd-dugivrh.hr